::   :: 
  

 >> 
, ..

, ......... .......... !!!!!!!!! ................ .

: F............  : 27/08/2011


  |  .:
:  https://youtu.be/ZMPQH6V1cZQ

: 5 https://youtu.be/olfaClrGEzE

:  https://youtu.be/2ALEvpbvzx8

:  1986 https://youtu.be/l7odDUxC_J4

: , , , ?

:  , , ,

:  https://youtu.be/IrYfkxF8GZg

:  https://youtu.be/0s745PVElT8

: -!!!

:  , , , , !!!

:  , , ,
, ,

:  .

:  . . . . , . . . . . . .

: " ", , , , , , / ? , , , ? , , ? , , !!!!!!

, :  : , , .. , ? , , , .. ", " , , , ", , , ", , , , , , ,

:  . . . . . . .. . .

: , , , , , , - , , , ?

: , , . ...'..

:  , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

:  .


:   <--    -->
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97

:

.
:
:
 ?
.


.

25/09
08/09
25/07
18/06
08/06
03/06
07/04
22/03


-

""

""
USB ""

""
""
avito.ru
"."

""


    . 2009 2018 .
         .?